Monitorig sleduje dianie v akademickom prostredí v médiách

 

“V4 + Academic Research Consortium integrating databases, robotics and languages technologies”

On September 5-6, 2019, in Trnava, Slovakia the two-day Final Workshop was held within the framework of the “V4 + Academic Research Consortium integrating databases, robotics and languages technologies” which was supported by the International Visegrad Fund.

23. 9. 2019, Institute of Information Technologies and Learning Tools

Rektori výskumných univerzít rokovali s ministerkou Lubyovou

Situácia s vyhlasovaním výziev a vyhodnocovaním projektov v OP VaI je preto mimoriadne kritická. Účtom za meškanie a nedodržanie harmonogramu výziev je už dnes prepadnutých takmer 110 miliónov eur.

18. 9. 2019, STU

Trnava: MtF ponúka tri dni na vyskúšanie vysokoškolského života

Vyskúšať si na tri dni život vysokoškolského študenta ponúkne žiakom maturitných ročníkov z celého Slovenska trnavská Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v rámci pilotného ročníka projektu MTFUni - Zaži univerzitu.

5. 9. 2019, TASR

Doktorandi si prilepšia o desiatky eur mesačne

Na 855 eur vzrástlo od septembra štipendium doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky. Do jej absolvovania budú dostávať študenti dennej formy doktorandského štúdia mesačne 734 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

5. 9. 2019, TASR

Nové vedecké a výskumné parky - verdikt NKÚ

Vďaka viac než 430 miliónom eur z eurofondov začali vroku 2013 slovenské univerzity, od Bratislavy po Košice, s budovaním nových univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

26. 8. 2019, STU

 

 

 

Pôvodná verzia monitoringu so staršími článkami