Monitorig sleduje dianie v akademickom prostredí v médiách

 

Vysokoškoláci v Trnave sa môžu zaočkovať priamo na univerzitách, na výber majú z dvoch vakcín (video)

Trnavský samosprávny kraj zabezpečil možnosť očkovania pre študentov vysokých škôl, ich zamestnancov a rodinných príslušníkom priamo na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

21. 9. 2021, SITA

Gröhlingovo ministerstvo navrhuje schváliť dohovor o uznávaní vysokoškolského vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhuje schváliť Globálny dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania.

20. 9. 2021, SITA

Vysoké školy nebudú môcť prijímať študentov pri pozastavení študijného programu

Vysoké školy nebudú môcť prijímať nových študentov, ak Slovenská akreditačná agentúra pozastavila študijný program.

20. 9. 2021, SITA

Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UK aj STU bude on-line formou

Na viacerých univerzitách na Slovensku sa začína v pondelok nový akademický rok 2021/2022.

20. 9. 2021, TASR

Väčšina študentov chce od vysokej školy viac než len titul. Čo im pomôže pri nástupe do pracovného života?

Takmer 96 percent opýtaných študentov a absolventov by chcelo od školy viac ako titul. Viac ako polovica respondentov (51 percent) je s nadobudnutým vzdelaním skôr spokojná, aj keď dodáva, že tu existuje priestor na zlepšenie.

17. 9. 2021, SITA

 

 

 

Pôvodná verzia monitoringu so staršími článkami