Monitorig sleduje dianie v akademickom prostredí v médiách

 

Budúcnosť strojárskej výroby

V dňoch 31. mája a 1. júna 2022 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave koná konferencia s názvom Budúcnosť strojárskej výroby.

1. 6. 2022, www.kassay.eu

Rozhovor s dekanom v časopise Zváranie: "Kam sa uberá technické vzdelanie a spolupráca s priemyslom".

Najnovšie číslo časopisu Zváranie (1-2022) prináša rozhovor s dekanom MTF STU na tému "Kam sa uberá technické vzdelanie a spolupráca s priemyslom".

Časopis je dostupný v študovni Akademickej knižnice MTF STU.

18. 5. 2022, Zváranie

Zásady údržby ložísk

Problematikou údržby ložísk a zásobovaniu náhradnými dielcami vo firmách sa venoval odborný seminár, ktorý sa uskutočnil na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

9. 5. 2022, https://www.engineering.sk/casopismagazine

Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom

Predstavíme doposiaľ najvzdialenejšiu hviezdu, ktorú ľudstvo spozorovalo vďaka vesmírnej technike. Vedci zistili, že mikroplasty sa nachádzajú aj v ľudskej krvi. Sú pre nás nebezpečné? Na Slovensku ukážeme technológie a zaujímavé aplikácie pre hasičov.

7. 5. 2022, https://www.rtvs.sk/

Ministerstvo školstva chce zabrániť odlivu mozgov na zahraničné univerzity, najšikovnejším študentom ponúka štedré štipendiá

Najlepší maturanti, ktorí ostanú študovať doma, sa môžu do konca mája registrovať na štipendium „Študujem doma“. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis vo svojom profile na sociálnej sieti doplnil, že priebežný poradovník uchádzačov o štipendium uverejnia v júni a konečný zoznam v októbri.

7. 5. 2022, https://www.webnoviny.sk/

 

 

 

Pôvodná verzia monitoringu so staršími článkami