MTF v médiach

 

Podcast: Na stope za novými supravodičmi

Supravodiče, ktoré dosiaľ poznáme, vedú elektrický prúd bez odporu len pri extrémne nízkych teplotách, nižších ako mínus 200 stupňov Celzia. Najvyššia dosiahnutá teplota pri supravodivých materiáloch bola okolo mínus 100 stupňov Celzia.

18. 11. 2020, Veda na dosah

Projekt V4+ACARDC riešil digitalizáciu výučby vhodnú aj pre výučbu v podmienkach pandémie

Ako bolo publikované v Spektrum 1 (2018/2019), pod hlavičkou MTF sa začal riešiť strategický výskumný projekt V4+ACARDC spolufinančovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

23. 10. 2020, SPEKTRUM č. 1-2, roč. 2020/2021

Obdivujem ľudí, ktorí sa snažia zlepšiť vedu na Slovensku

Veronika Lamparská ma oslovila počas prestávky na minuloročnej konferencii Žijem vedu naživo. Sympatické ambiciózne dievča študuje druhý rok matematiku a fyziku na Framlingham College vo Veľkej Británii.

23. 10. 2020, SPEKTRUM č. 1-2, roč. 2020/2021

Historicky prvý online semester sme zvládli dobre

V letnom semestri akademického roku 2019/20 sme si na našej fakulte po prvýkrát vyskúšali kompletne dištančnú výučbu i skúšanie študentov. Hodnotenie tejto formy štúdia zo strany pedagógov a študentov môžeme vidieť ako rôzne.

23. 10. 2020, SPEKTRUM č. 1-2, roč. 2020/2021

SPEKTRUM č. 1-2, roč. 2020/2021

Univerzitný časopis SPEKTRUM.

23. 10. 2020, SPEKTRUM