MTF v médiach

 

Aktuálna situácia s bývaním študentov

Aká je situácia v školských internátoch? Musí študent pri odchode z nájomného bytu platiť pokutu? Kompletné informácie nájdete v reportáži.

12. 10. 2020, Mestská televízia Trnava

Prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. oslávil 65 rokov

Narodil sa 13. augusta 1955 v Senici nad Myjavou (dnes Senica), kde získal základné vzdelanie. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu končil v roku 1973 a pokračoval štúdiom na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.

9. 10. 2020, Časopis Zváranie, č. 3/2020

Mariana Derzsi: Môžem pracovať kdekoľvek, prácu si nosím v hlave

Slovenská vedkyňa Mariana Derzsi sa chcela na Slovensko vrátiť vždy. Aj vďaka podpornej schéme Návraty, ktorú realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa jej to pred tromi rokmi podarilo.

5. 10. 2020, Veda na dosah

Revitalizácia areálu MTF STU

Urbanistická štúdia revitalizácie areálu MTF STU autorov Edita Vráblová- Branislav Puškár – Michal Czafík, je časťou obsahu č.10/2020 časopisu ARCH /o architektúre a inej kultúre.

2. 10. 2020, Arch č. 10/2020

Univerzity s prísnymi opatreniami

Univerzity začnú vyučovanie v riadnom termíne. Študenti musia nosiť rúška a tí, ktorí prichádzajú zo zahraničia z červených COVID krajín, musia ísť do karantény v Gabčíkove.

8. 9. 2020, Mestská televízia Trnava

novšie články